ข้อมูลแบตเตอรี่รถยนต์ 

แบตเตอรี่รถยนต์คือ อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าและจัดเก็บแหล่งพลังงานไฟฟ้าของรถยนต์ มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาดไม่ใหญ่มาก แบตเตอรี่รถยนต์ทำหน้าที่ป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ ของรถเช่น เครื่องยนต์ ระบบไฟส่องสว่างและระบบอื่น ๆ ที่ต้องการกระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงเพื่อให้ทำงานได้ เช่น ระบบจุดระเบิด มอเตอร์สตาร์ท เป็นต้น รวมไปถึงเป็นแหล่งเก็บพลังงานไฟฟ้าสำรองที่ได้รับจากการหมุนของไดร์ชาร์จนั้นเอง ในกรณีที่แบตเตอรี่มีไฟฟ้าไม่เพียงพอก็ไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ให้ติดได้

องค์ประกอบแบตเตอรี่

 •  ขั้วแบตเตอรี่ (Pole)
 •  แผ่นธาตุลบ (Negative Plate)
 • แผ่นธาตุบวก (Positive Plate)
 • แผ่นกั้น (Separator& Glass mat)
 • จุกปิด (Vent Plug)
 • เปลือกหม้อและฝาหม้อ (Container3 & Lid)
 • ขั้ว (Terminal Pole)

แบตเตอรี่รถยนต์มีกี่ประเภท?

 1. แบตเตอรี่แบบแห้ง (Sealed Maintenance Free) หรือ SMF
 2. แบตเตอรี่แบบกึ่งแห้ง (Maintenance Free) หรือ MF
 3.  แบตเตอรี่แบบน้ำ (Conventional Battery)
 4. แบตเตอรี่แบบไฮบริด (Hybrid Battery)

1. แบตเตอรี่แบบแห้ง (Sealed Maintenance Free) หรือ SMF

แบตเตอรี่แบบแห้ง เป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน หรือสังเกตง่าย ๆ คือไม่มีรูสำหรับเติมน้ำกลั่นเลย ภายในของแบตเตอรี่ตัวนี้ไม่ได้แห้งเหมือนชื่อ แต่ภายในถูกบรรจุด้วยของเหลวสำหรับทำปฏิกิริยานั้นเอง แบตเตอรี่แบบนี้มีการเติมน้ำกรดและชาร์จไฟมาให้เรียบร้อยจากโรงงาน

ข้อดีของแบตเตอรี่แห้ง

 • ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน สะดวก ดูแลรักษาง่าย
 • ได้รับมาตรฐานเท่ากันทุกลูก เพราะได้รับการชาร์จไฟและเติมน้ำกรดจากโรงงาน
 • แบตเตอรี่แบบแห้ง เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาให้ดีกว่าแบตเตอรี่แบบน้ำ มีค่าแอมป์และค่า CCA ที่สูง แรงสตาร์ทก็มากตาม

ข้อเสียของแบตเตอรี่แห้ง

 • ราคาสูงกว่าแบตเตอรี่แบบน้ำ
 • แบตเตอรี่แบบแห้ง ไม่เหมาะกับการเก็บไว้นาน ๆ โดยไม่ใช้งาน เพราะอาจเสื่อมคุณภาพลง
 • ถ้าที่ปิดผนึกด้วยซีล ไม่ใช่แบบอีเล็กโตรไลท์ ซีลของช่องหายใจหลุด อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ เนื่องจากมีความชื้นเข้าไปข้างใน

2. แบตเตอรี่แบบกึ่งแห้ง (Maintenance Free) หรือ MF

แบตเตอรี่ประเภทนี้จะมีความคล้ายกับแบตเตอรี่แบบแห้ง แต่จะแตกต่างกันตรงที่แบตเตอรี่กึ่งแห้งยังคงมีรูสำหรับเติมน้ำกลั่นนั้นเอง

ข้อดีของแบตเตอรี่กึ่งแห้ง

 • ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องหมั่นเติมน้ำ (เฉลี่ยเติม 1-2 ครั้งต่อปี)
 • ราคาย่อมเยากว่าแบตเตอรี่แบบแห้ง
 • มีความทนทานสูง

ข้อเสียของแบตเตอรี่กึ่งแห้ง

 • แบตเตอรี่แบบกึ่งแห้ง มีราคาสูงกว่าแบตเตอรี่ประเภทน้ำ
 • ยังคงต้องเติมน้ำกลั่นอยู่บ้าง

3. แบตเตอรี่แบบน้ำ (Conventional Battery)

แบตเตอรี่แบบน้ำ ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้มาตั้งแต่ดังเดิม มีความแตกต่างจากแบบแห้งเป็นอย่างมาก มีรูสำหรับการเติมน้ำกลั่น ซึ่งแบตเตอรี่แบบน้ำนี้ต้องอาศัยการเติมน้ำกลั่นอยู่เสมอ เพราะจะมีการสูญเสียน้ำค่อนข้างสูง ถ้าผู้ใช้งานลืมเติมน้ำกลั่นหรือปล่อยให้น้ำระเหยออกจากแบตเตอรี่หมด จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ อายุการใช้งานสั้นลง

ข้อดีของแบตเตอรี่น้ำ

 • มีราคาถูกกว่าแบตเตอรี่รุ่นอื่น ๆ
 • อายุการใช้งานนานกว่า หากดูแลและเติมน้ำกลั่นอย่างถูกต้อง อาจอยู่ได้นานกว่าแบตเตอรี่แบบแห้ง 3-5 เดือน

ข้อเสียของแบตเตอรี่น้ำ

 • ควรหมั่นตรวจเช็กและเติมน้ำกลั่นอยู่สม่ำเสมอ
 • มีค่าแอมป์และค่า CCA น้อยกว่าแบตเตอรี่แบบแห้ง
 • แบตเตอรี่แบบน้ำนี้ ทางร้านที่จัดจำหน่าย มักเป็นผู้เติมน้ำกรดและชาร์จไฟเอง ทำให้การเติมน้ำกรดและการชาร์จไฟ บางทีไม่ได้รับมาตรฐาน

4. แบตเตอรี่แบบไฮบริด (Hybrid Battery)

แบตเตอรี่แบบไฮบริดเป็นลูกผสมของแบตเตอรี่แบบกึ่งแห้งและน้ำ มีค่าแรง CCA สูง มักมีขนาดใหญ่กว่าแบตเตอรี่ประเภทอื่น อาศัยการเติมน้ำกลั่นประมาณ 6-9 เดือนต่อครั้ง

ข้อดีของแบตเตอรี่ไฮบริด

 • ราคาถูกกว่าแบตเตอรี่แบบแห้ง
 • มีค่าแรง CCA สูงกว่าแบตเตอรี่แบบน้ำ

ข้อเสียของแบตเตอรี่ไฮบริด

 • ราคาแพงกว่าแบตเตอรี่แบบน้ำ
 • ยังต้องตรวจเช็กและเติมน้ำกลั่น

สัญญาณเตือนแบตเตอรี่ใกล้หมดสภาพ

 1. เครื่องยนต์เริ่มสตาร์ทติดช้าหรือติดยากขึ้น
 2. แสงไฟหน้ารถยนต์สว่างน้อยลง
 3. กระจกไฟฟ้าทำงานช้าลง
 4. ระบบไฟฟ้าในรถทำงานผิดปกติ
 5. ใช้แบตเตอรี่มานานเกิน 2 ปี

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันใช้รถเดินทางไกล หรือ ใช้งานรถยนต์เกือบทั้งวันทั้งคืน ยิ่งปัจจุบันแท็กซี่หรือรถหกล้อสิบล้อรถทัวร์ ต้องวิ่งไกล ทำให้ต้องใช้งานแบตเตอรี่หนัก ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมลงเร็ว ผมจะแนะนำอายุการใช้งานไว้ดังนี้

 1. ประเภทรถแท็กซี่ สิบล้อ หกล้อ รถบรรทุก รถทัวร์ รถเมล์ วิ่งงานไกลและไม่ได้พักรถเลย ทำให้แบตเตอรี่ร้อนและธาตุพุพัง ทำให้แผ่นธาตุเสื่อม แผ่นธาตุสึกกร่อน แนะนำไม่ควร 1ปีควรเปลี่ยนได้แล้ว
 2. ประเภทรถทั่วไป ใช้งานไม่หนัก แนะนำ 1ปี5เดือน ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แล้ว บริษัทแบตเตอรี่จะรับประกัน 1ปี หรือ 20,000กิโล สำหรับรถยนต์ทั่วไป
 3. ปัจจุบันรถยนต์ทั่วไป ถือว่า ใช้งานหนัก โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล รถติดไฟแดงนาน ไม่ว่าจะขับไปหรือติดไฟแดง ถือว่าใช้งานแบตเตอรี่ ก่อนจะถึงบ้าน ใช้เวลาอย่างต่ำก็ 3ชม.บ้าง 4ชม.บ้าง ถือว่าใช้งานแบตเตอรี่หนักพอควร บางท่านเดินทางไปทำงานไกล เดินทางกลับต่างจังหวัดบ่อย ถ้าแบตเตอรี่เกิน1ปีควรเปลี่ยนนะครับ 

รถแท๊กซี่ควรใช้งานแบตเตอรี่ให้คุ้มค่า

รถแท๊กซี่ใช้รถวิ่งรับส่งผู้โดยสารทั้งวันทั้งคืนไม่ได้พักเครื่องอาจจะทำให้ไดชาร์ทเสื่อมเร็วและแบตเตอรี่เสื่อมเร็วด้วย ดังนั้นควรมีวิธีดูแลเบื้องต้น ดังนี้

 • หากใช้งานหนักแล้ว เมื่อไม่มีผู้โดยสารควรจอดพัก เปิดฝากระโปรงเพื่อให้ความร้อนของห้องเครื่องลดลง
 • หุ้มแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยฉนวนกันความร้อน ป้องกันแบตเตอรี่บวม ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
 • หากเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ได้ ควรใช้แบตเตอรี่น้ำ หรือ แบตเตอรี่ไฮบริด

เมื่อรถจอดนานสตาร์ทไม่ติดควรทำอย่างไร

หากรถจอดนานสตาร์ทไม่ติดเพราะไฟแบตเตอรี่หมด

สาเหตุคือ 

 • ในตัวรถจะมีการกินกระแสไฟเพื่อไปเลี้ยงระบบไฟต่างๆของรถยนต์ เมื่อจอดนานจึงทำให้แบตเตอรี่หมด หากสตาร์ทไม่ติดควรเรียกช่างมาพ่วงแบตให้หรือพ่วงเองถ้ามีสายพ่วง
 • ในกรณีจอดนานเกิน 3 เดือนส่วนมาก แบตเตอรี่ช่องตัน ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมได้ แนะนำควรนำไปชาร์ทไฟให้เต็มหรือบางลูกต้องฟื้นฟูถึงจะใช้งานตามปกติ
 • ถ้าหากจอดไว้นานจนแผ่นธาตุผุพัง หรือ แบตเตอรี่บวม แนะนำควรเปลี่ยนลูกใหม่ทันที

BRANDS INTRODUCTION HISTORY

แบตเตอรี่ ยีเอส เป็นแบตเตอรี่รถยนต์ที่ บริษัท สยามกลการ จำกัด เป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2503 และมีโรงงานผลิตในไทย คือ บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2513 ได้รับความนิยมจากผู้ใช้สูงสุดในประเทศไทย ในฐานะผู้นำ เราได้เน้นหนักในเรื่องของการยกระดับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต และการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อันทรงประสิทธิภาพ โดยจะยืนหยัดพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับอนาคต สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม และชีวิตประจำวัน

แบตเตอรี่ยีเอส เป็นแบตเตอรี่รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 / IATF 16949 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ทั้งผู้ผลิตรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นและค่ายยุโรป โดยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพนี้ ทำให้แบตเตอรี่ยีเอส ทรงประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อถือในท้องตลาด จนได้รับความไว้วางใจ จากโรงงานประกอบรถยนต์ ได้แก่ นิสสัน, โตโยต้า, ฮอนด้า, อีซูซุ, ฮีโน่, มิตซูบิชิ, มาสด้า และฟอร์ด

ยีเอส เเบตเตอรี่ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานรับรองจากประเทศญี่ปุ่น

ยีเอส แบตเตอรี่ จัดจำหน่ายในประเทศไทยมายาวนานกว่า 60 ปี

หมายเหตุ : จาก BRANDS INTRODUCTION HISTORY, โดย จีเอส แบตเตอรี่,
https://gsbattery.co.th/th/home.

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้สมาชิกกลุ่ม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล

 

ปัจจุบัน บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากควบรวมบริษัท ระหว่าง บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HCBT) และ บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (HCGB) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

 

บริษัทฯ มีธุรกิจหลัก คือธุรกิจเกี่ยวการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่สำหรับรถฟอล์คลิฟท์ แบตเตอรี่สำหรับรถกอล์ฟและแบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

 

ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ของบริษัทฯทุกชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ บริษัทฯวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและได้มาตรฐานสากลเป็นผลให้ได้รับรองมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้

● มาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและได้รับตรา ม.อ.ก. 6-2524 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2532 เป็นต้นมา

● ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2008 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

● ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 26 พศจิกายน 2560

● ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย NAC เมื่อวันที่ 26 พศจิกายน 2560

● ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS16949:2009 โดย NAC เมื่อวันที่ 26 พศจิกายน 2560

● มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS – Japanese Industrial Standard)

● มาตรฐานเยอรมัน (DIN – Detutsches Institut Fur Normung)

● มาตรฐานเมริกัน (SAE – Society of Automotive Engineers)

● มาตรฐาน IEC (International Electro Technical Commission)

● มาตรฐาน ESMA (ESMA of UAE certification received on October 14, 2019)

● มาตรฐานอินโดนีเซีย (SNI – Indonesia certification received on December 26, 2019)

● มาตรฐาน PS Mark (PS Mark – Philippines Standard Safety Certification Mark on 5th October 2022)

 

เพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุด ได้มีการพัฒนาคุณภาพการผลิตที่ควบคู่ไปกับการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่ดี เพื่อสร้างความพึ่งพอใจต่อลูกค้า

 

ด้วยการใช้เทคโทโลยีที่ทันสมัยจากประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและวิสัยทัศน์จากผู้บริหารระดับสูง “Change to Better Way” นอกจากการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว พนักงานที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ต่อการพัฒนาบริษัทฯ เช่นกัน

 

พันธกิจ

ทุ่มเทให้กับสังคมโดยการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

 

คุณค่า : จิตวิญญาณการก่อตั้ง

“การบุกเบิก” การทำงานอย่างสร้างสรรค์โดยใช้แนวทางใหม่ๆในการเข้าสู่พื้นที่ใหม่ เพื่อทำ หน้าที่เป็นผู้บุกเบิกโดย ใช้ด้านความเชี่ยวชาญของเรา มีความมุ่งมั่นที่จะติดตามเป้าหมายที่สูงเกินกว่าความสามารถของเรา

“ความจริงใจ”การกระทำด้วยความรู้สึกของการเป็นเจ้าของและความซื่อสัตย์ตลอดเวลา ใช้จิตวิญญาณเพื่อตอบสนองความคาดหวังของสังคมและสร้างความน่าเชื่อถือ

“ความสามัคคี” เต็มใจที่จะเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นและให้ความสาคัญในรายละเอียดและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเป็นกลาง ให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 

วิสัยทัศน์

เราสร้างสรรค์ “คุณค่าใหม่” ที่ข้ามเกินขอบเขตวิชาการทางเคมี ด้วยจิตวิญญาณของการท้าทาย บุกเบิกดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อน ก่อให้เกิด “ความมหัศจรรย์” เกินความคาดหมายของสังคมและลูกค้า

หมายเหตุ : จาก บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), โดย สามเค แบตเตอรี่,
https://www.3kbattery.com/th/overview

ข้อมูลองค์กร FB แบตเตอรี่

บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1992 ภายใต้การบริหารงานของ สยามฟูรูกาวา แบตเตอรี่ จำกัด ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านแบตเตอรี่ในประเทศญี่ปุ่นกว่า 50 ปีมาแล้ว

บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ ครองตลาด OEM อูโตโมบาย อีกทั้งยังเป็นผู้แทนจำหน่ายไปยังทั่วโลก ร่วมกับ บริษัท สยามฟูรูกาวาเทรดดิ้ง จำกัด

ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พวกเราในฐานะที่เป็นตัวแทนการผลิตแบตเตอรีจะร่วมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานกับรถยนต์ในแต่ละวันได้อย่างมีคุณภาพ

อีกทั้งพวกเรายังร่วมที่จะคิดค้นและพัฒนากระบวนการออกแบบนวัตกรรมใหม่ ๆ การคิดค้นวัตถุดิบเพื่อให้ได้คุณภาพในการผลิตแบตเตอรีให้มีความทันสมัย อีกทั้งยังมีการทดสอบเกี่ยวกับเครื่องมือการผลิตอุปกรณ์ภายใต้การดูแลที่เป็นระบบ อย่างมีมาตรฐานและการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงการพัฒนาเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล ทำให้ มั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อึด ทน พลังสูง และการออกแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

หมายเหตุ : จาก บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด, โดย เอฟบี แบตเตอรี่,
https://www.fbbattery.com

แนะนำบริษัทของเรา MCHANIX

เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ Mchanix ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และระบบพลังงาน คุณภาพระดับพรีเมี่ยม ครอบคลุมทั้งห้าทั้งทวีป กว่าสามสิบประเทศทั่วโลก ผลักดันให้แบรนด์ Mchanix เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ตลอดมา

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราผ่านการคัดสรรคุณภาพและผลิตตามข้อกำหนดและขั้นตอนการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ Mchanix นั้นเชื่อถือได้ทุกครั้ง

ประวัติความเป็นมา

แบรนด์ Mchanix ก่อตั้งขึ้นกว่า 20 ปีที่แล้วในประเทศไทยโดยมีแนวคิดในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยานยนต์คุณภาพระดับพรีเมี่ยมจนกลายเป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งในตลาดยานยนต์

ด้วยเป้าหมายและอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมี่ยมในราคาที่เหมาะสมแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นเลิศในด้านบริการหลังการชายทั้งตลาดในไทยและส่งออก จึงทำให้แบรนด์ Mchanix เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในระดับสากล

ขณะนี้แบรนด์ Mchanix ของเรามีวางจำหน่ายแล้วกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

ความภาคภูมิใจ

หนึ่งในความภาคภูมิใจล่าสุดที่การันตีศักยภาพของทีมงานและผลิตภัณฑ์ของเราได้ดีที่สุด นั่นก็คือการเข้าร่วมแข่งขันใน Thailand Super Series 2018 และได้คว้าแชมป์ชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครอง ในรุ่นของ TA Thailand 2018

นอกจากนี้ Mchanix ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ ISO ชั้นนำของ ISO 9001: 2015 เพื่อให้มั่นใจว่าเราทุกคนมุ่งมั่นที่จะให้บริการคู่ค้าและลูกค้าของเราด้วยบริการระดับมืออาชีพ

หมายเหตุ : จาก บริษัท บริษัทของเรา MCHANIX, โดย Mchanix แบตเตอรี่,
https://mchanix.co.th/th/home/